تبلیغات
هنر بانو - نمایش آرشیو ها
گاهی باید کم باشی تا کمبودت احساس شه ، نه اینکه نباشی تا نبودنت عادت شه.